Error showing flash-object.

Hoe werkt het? 

Je bepaalt zelf hoe ver je gaat en welke stappen je onderneemt.

Bij elke stap wordt je privacy gerespecteerd!
Het Meldpunt behandelt elke melding met de nodige discretie en ernst.

Stap 1. Een melding doen, kan via de website, mail, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk.

Stap 2. De meldpuntmedewerker ontvangt jouw melding en registreert deze. De medewerker nodigt jou uit voor een gesprek.

Stap 3.Tijdens het gesprek vult de medewerker samen met jou een speciaal formulier in om de melding te registreren. Juridisch heeft dit geen gevolgen.

Stap 4. Tijdens het gesprek bekijk je samen met de meldpuntmedewerker welke verdere stappen je eventueel kan ondernemen. Hierin ben je volledig vrij. De medewerker zal je daar met raad en daad bijstaan en de verschillende mogelijkheden met je overlopen.

Als melder beslis je volledig zelf hoe ver je wil gaan. Wil je gewoon je verhaal kwijt zonder dat je verdere stappen wil zetten?  Dat kan ook.

Stap 5. Als je dat wil en als het mogelijk is, kan het Meldpunt initiatief nemen om het discriminerend gedrag te stoppen.

Meldpunt Discriminatie