Error showing flash-object.

Onze werking 

Het Interfederaal Gelijkenkansencentrum wilt een laagdrempelige dienstverlening aanbieden om vermoeden van discriminatie te signaleren. De dienst lokale Meldpunten Discriminatie nemen deze taak op zich. Limburg telt er twee, de  Meldpunten Discriminatie regio Hasselt en regio Genk.

Het Meldpunt is bevoegd voor meldingen over discriminatie die gelinkt kunnen worden aan volgende beschermde kenmerken: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaalde grond verschillend behandeld wordt, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging gegeven kan worden.

Voor een optimale dienstverlening bouwen de Meldpunten relaties uit met diverse stedelijke diensten en lokale organisaties. Deze organisaties kunnen signalen doorgeven aan het Meldpunt Discriminatie. Anderzijds kan het Meldpunt Discriminatie naar deze organisaties doorverwijzen wanneer het gaat om situaties die niet discriminatoir maar eerder sociaal van aard zijn.

De dienstverlening bestaat uit het opzetten van preventieve acties, meldingen behandelen, bemiddelen of onderhandelen.

Meldpunt Discriminatie